sobota, 26 czerwca 2010
przegląd polskich szkół projektowych: Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu

wydzial_architektury_i_wzonictwa_asp_poznan_design_po_polsku_zsah_3

Wydział Architektury i Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu jest w prostej linii kontynuatorem i spadkobiercą otwartej 1 listopada 1919 Szkoły Sztuk Zdobniczych, na której - po kolejnych przekształceniach – utworzono po raz pierwszy już w 1927 roku Wydział Architektury Wnętrz. Kierunek „Wzornictwo” wprowadzono na nim już w 1971 roku. W roku 2003 uruchomiono kierunek „Architektura i Urbanistyka”, jako ewenement w skali kraju – jest to jedyny kierunek inżynierski w uczelni artystycznej w Polsce. Kolejnym nowym kierunkiem, wprowadzonym na Wydziale od niedawna, jest „Scenografia”, ze specjalność „Projektowanie Ubioru”. Wydział Architektury i Wzornictwa poznańskiej ASP to łącznie 6 katedr liczących razem ponad 35 pracowni. Struktura Wydziału pozwala na funkcjonowanie unikalnego systemu autorskich pracowni projektowych, w ramach którego każdy student wybiera swoją pracownię kierunkową - tzw. główny program, a także dwie pracownie uzupełniające, spośród różnych katedr Wydziału. Dodatkowo studenci wybierają interesujące ich pracownie artystyczne na innych Wydziałach ASP oraz przedmioty fakultatywne. Taki system kształcenia pozwala każdemu w indywidualny sposób kształtować własną ścieżkę rozwoju artystyczno-projektowego już od drugiego roku studiów. Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu to przede wszystkim dobry wybór dla tych kandydatów, którzy marzą o projektowaniu w przyszłości mebla. Nieraz mówi się o „Poznańskiej Szkole Mebla” – a to za sprawą wieloletnich tradycji. Katedra Mebla to 5 pracowni prowadzonych zarówno w zakresie rozwijania u studentów umiejętności kreacyjnych, budowania indywidualnych koncepcji – z jednej strony, ale także w oparciu o programy, wprowadzające elementy współpracy z przedsiębiorstwami, pomagającymi realizować prototypy w warunkach produkcji przemysłowej (Pracownia PE-P). Władze wydziału kładą szczególny nacisk na prezentacje studentów na wystawach zewnętrznych. W 2009 roku sukcesem było otrzymanie zaproszenia i prezentacja dorobku projektowego Wydziału – jako pierwszej uczelni z Polski – na wystawie „Salone Satellite” w Mediolanie -podczas międzynarodowych targów „Fiera di Milano’09” – najważniejszej światowej prezentacji trendów w designie i przemyśle meblarskim. Wydział Architektury i Wzornictwa aktywnie uczestniczy również w organizacji festiwalu ARENA design – cyklicznej imprezy przygotowywanej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. zsah@o2.pl

wydzial_architektury_i_wzonictwa_asp_poznan_design_po_polsku_zsah

wydzial_architektury_i_wzonictwa_asp_poznan_design_po_polsku_zsah_2

sobota, 27 marca 2010
przegląd polskich szkół projektowych: Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

wfp_muzeum_techniczno_przemyslowe_zsah_design_po_polsku

Przegląd polskich szkół projektowych to nowy cykl na zsah.blox.pl mający na celu przybliżyć czytelnikom „design po polsku” ośrodki kształtujące młodych polskich projektantów. W pierwszej odsłonie zaczynam od najstarszej uczelni wzornictwa w Polsce, czyli Wydziału Form Przemysłowych na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wydział Form Przemysłowych został utworzony w 1963 roku dzięki staraniom Zbigniewa Chudzikiewicza, Andrzeja Pawłowskiego (pierwszego dziekana) oraz Antoniego Hajduckiego. Siedziba wydziału mieści się w zabytkowym budynku dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Jest to miejsce o doniosłym znaczeniu dla historii polskiej sztuki użytkowej. To tu 50 lat wcześniej, krakowscy architekci i artyści założyli Warsztaty Krakowskie. Od początku funkcjonowania wydziału kształcenie w zakresie wzornictwa było prowadzone dwutorowo: projektowanie produktu oraz projektowanie komunikacji wizualnej. Te dwa obszary były zawarte w programie kształcenia jako komplementarne, wspierane o wiedzę humanistyczną, techniczną oraz sztukę. Studia na Wydziale Form Przemysłowych odbywają się w systemie dwustopniowym, stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk wizualnych oraz praktyki zawodowe. Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębiony rozwój kandydata. Przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z organizacją procesu projektowego z uwzględnieniem problematyki ekonomicznej, technologicznej, ekologicznej i prawnej. Ważną częścią programu są zajęcia ze sztuk wizualnych, historii kultury i filozofii. zsah@op.pl

wydzial_form_przesmyslowych_krakow_asp_wfp_zsah_design_po_polsku