Blog > Komentarze do wpisu
ocalić od zapomnienia: Zbigniew Chudzikiewicz

Nowy cykl „ocalić od zapomnienia” ma na celu przypomnieć wybitnych polskich projektantów, zasłużonych pedagogów i teoretyków designu, którzy stworzyli podwaliny polskiego projektowania. W pierwszej odsłonie chciałbym przybliżyć czytelnikom postać profesora Zbigniewa Chudzikiewicza, który należał do pokolenia twórców polskiego wzornictwa przemysłowego oraz był współzałożycielem pierwszej w kraju uczelni kształtującej przyszłych projektantów – Wydziału Form Przemysłowych w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

zbigniew_chudzikiewicz_design_po_polsku_zsah_0

Zbigniew Chudzikiewicz
urodził się 10 września 1909 roku. W 1937 r. ukończył architekturę na Politechnice Lwowskiej i podjął pracę zawodowa związaną z nadzorem architektoniczno-budowlanym, m.in. pracując przy budowie kolejki na Gubałówkę w Zakopanem. Prace pedagogiczna rozpoczął w 1946 roku, jako zastępca profesora w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Od początku swojej pracy dydaktycznej szczególnie swoje starania skierował na otwarcie nowego kierunku studiów: projektowania w technologiach przemysłowych, później nazwanego wzornictwem przemysłowym.

zbigniew_chudzikiewicz_design_po_polsku_zsah_1

W roku 1948 wprowadził do programu kształcenia przedmiot pod nazwą "plastyka przemysłowa". Jest to bardzo ważny fakt, gdyż w ten sposób po raz pierwszy w polskim wyższym szkolnictwie artystycznym pojawiła się problematyka designu. Niestety brak zrozumienia dla tej inicjatywy ze strony czynników decyzyjnych sprawił, że na konferencji ideowo-programowej w Nieborowie w 1951 r. przedmiot ten został skreślony przez ówczesnego dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

W 1957 r. wspólnie z adj. Andrzejem Pawłowskim zorganizował na - włączonym już wtedy do Akademii - Wydziale Architektury Wnętrz, Pracownię Sprzętarstwa i Plastyki Przemysłowej, przekształconą trzy lata później w Katedrę Plastyki Przemysłowej. W następnym roku razem z adj. Pawłowskim doprowadził do powstania samodzielnego Studium Form Przemysłowych.

/zbigniew_chudzikiewicz_design_po_polsku_zsah_2

W 1963 roku prof. Chudzikiewicz, pełniący wówczas funkcję prorektora, przedstawił na forum Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego projekt utworzenia Wydziału Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Decyzja o powstaniu Wydziału zapadła za zgodą prof. Jana Cybisa, ówczesnego przewodniczącego Rady, wbrew niesprzyjającemu nastawieniu pozostałych uczestników obrad. Tak powstał Wydział Form Przemysłowych, pierwsza w Polsce samodzielna jednostka dydaktyczna z autonomicznym programem kształcenia w zakresie wzornictwa przemysłowego. Profesor objął Katedrę Kształtowania Środowiska Pracy. Dzięki inicjatywie profesora Katedra współpracowała z szeregiem przedsiębiorstw i instytucji naukowych działających w regionie, prowadziła szereg badań szczególnie na podłożu ergonomii. To właśnie ergonomia zajmowała szczególne miejsce w dorobku Profesora. Prowadzone w Katedrze Profesora badania były niewątpliwe pionierskie jak na ówczesne czasy. Wystarczy tylko spojrzeń na prace studenckie powstałe pod kierunkiem Zbigniewa Chudzikiewicza:

zbigniew_chudzikiewicz_design_po_polsku_zsah_3

Profesor był współinicjatorem utworzenia Komisji Ergonomicznej, która powstała w roku 1972 przy krakowskim oddziale PAN. Był też jej pierwszym przewodniczącym. Należał także do grona współzałożycieli Komitetu Ergonomii, który powstał w roku 1974 przy prezydium PAN w Warszawie. Był członkiem Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemysłowej powstałej przy Urzędzie Wicepremiera oraz Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu profesora nadzwyczajnego w 1971 r. został powołany przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki na przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Zbigniew Chudzikiewicz zmarł w dniu 13 kwietnia 1991 roku. Jego postać pozostanie w pamięci uczniów, współpracowników i przyjaciół jako wybitnego pedagoga, projektanta i humanisty, który stworzył podstawy dla kształcenia w zakresie wzornictwa przemysłowego w Polsce, a projektowania ergonomicznego w szczególności.

 

Źródło:

Profesor Zbigniew Chudzikiwicz. Życie i Twórczość, praca pod redakcją Adama Gedliczki, ASP w Krakowie 2006

Adam Gedliczka, Zbigniew Chudzikiewicz, Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Piotr Wiśniewski, Zbigniew Chudzikiwicz.Ku ergonomi – praca studencka

sobota, 22 stycznia 2011, zsah

Polecane wpisy

  • IM MNIEJ TYM LEPIEJ, CZY ZAWSZE?

    Jak w każdej dziedzinie projektowej, także w projektowaniu logotypów panują trendy. Pojawiają się i znikają. Kilka lat temu pod wpływem rozwoju programów grafic

  • O POWAŻNYCH SPRAWACH NA WESOŁO

    Kampanie społeczne kojarzą nam się zazwyczaj z drastycznymi obrazami, zaskakującymi metaforami… krótko mówiąc muszą szokować, aby zostać zauważone w gąszc

  • MIASTO JAKO MARKA. PRZYPADEK KRK

     Czy miasto może być marką? Oczywiście że tak. W końcu podobnie jak przedsiębiorstwa, miasta oferują produkty i usługi. Konkurują między sobą tak jak fi

Komentarze
2014/01/22 09:14:22
Faktycznie, wkład jego urządzeń w wzornictwo i przemysł jest nie do przecenienia. Jeszcze kilkanaście lat temu, tokarka była równa cena złota - a korzyści jakie daje te urządzenie są niebywałe!