Blog > Komentarze do wpisu
z kart historii polskiego designu: Antykwa Półtawskiego

antykwa_poltawskiego_polish_design_zsah

Adam Półtawski należy do najwybitniejszych twórców grafiki użytkowej lat międzywojennych. Był mistrzem typografii, potrafiącym prostymi środkami stworzyć piękny i szlachetny druk. Zaprojektowany przez niego krój Antykwa Półtawskiego jest kamieniem milowym w polskiej historii projektowania pism drukarskich. Jest pierwszym polskim krojem pisma zaprojektowanym od podstaw uwzględniającym uwarunkowania języka polskiego. Półtawski przy projektowaniu swojej antykwy za podstawę obrał zagadnienia językowo-drukarskie. Zwrócił uwagę na zmienność częstotliwości występowania liter w rożnych językach. Jak wiadomo, zastosowanie tego samego kroju w zależności od języka tekstu daje inny obraz kolumny. By określić optymalny jej wygląd w języku polskim, Półtawski badał najczęściej powtarzające się połączenia liter. Odkrył, że specyfiką języka polskiego jest, oprócz właściwych mu liter ze znakami diakrytycznymi, częste występowanie w, k, y i z – znaków z wieloma ukośnymi kreskami. Właśnie te spostrzeżenia stały się punktem wyjścia w jego projekcie. Półtawski zmienił kształty liter: k, w i y zastępując kreski ukośne prostopadłymi przechodzącymi w łuki, co powoduje, że tekst polski złożony Antykwą Półtawskiego wygląda o wiele spokojniej i lepiej od tego samego tekstu złożonego innym krojem. Praca nad Antykwą Półtawskiego trwała sześć lat. Czcionki Antykwy odlano po raz pierwszy w 1931 roku. Wyprodukowano je w trzech odmianach: zwykłej, półgrubej i pochyłej. Antykwa od razu zdobyła olbrzymią popularność i była powszechnie stosowana. W latach siedemdziesiątych XX wieku jej popularność gwałtownie zmalała, co wiązało się z nowymi technologami składu opartymi na nowym nośniku pisma – fontach komputerowych. Wersje elektroniczną Antykwy Półtawskigo przygotowano dopiero w 1999 roku. Autorami byli Janusz Nowacki, Bogusław Jackowski oraz Piotr Strzelczyk.

antykwa_poltawskiego_design_po_polsku_zsah

"Adam Półtawski (1881-1952) - klasyk polskiej typografii", 2+3d, nr 15

Rozwój pisma w skrócie, www.x-ray.pl

http://www.x-ray.pl/rozwoj.php

Magdalena Frankowska, Artur Frankowski, Apolonia czy arogancja, www.stgu.plwtorek, 07 grudnia 2010, zsah

Polecane wpisy

Komentarze
2010/12/16 14:33:49
Dziękuję za tą lekcję historii - uzupełniło mi to niemałe braki z historii typografii. Font stworzony przez Adama Półtawskiego prezentuje się rewelacyjnie i widziałbym go chętnie w niektórych projektach.
-
2011/01/06 14:32:20
dzięki, wreszcie coś ciekawego :)